INTERCOM FOLYO SANAYİ VE TİCARET

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

PERSONEL/STAJYER ADAYLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİSayın Aday; INTERCOM FOLYO SANAYİ VE TİCARET (“INTERCOM-KURZ) Ailesine katılmak adına tarafımıza başvuruda bulunmaktasınız. Başvurunuzun değerlendirilmesi ve uygun pozisyona yönlendirilmesi amacıyla sizlerin birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına bu aydınlatma metnini hazırladık. Bizlere ilettiğiniz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemekteyiz. Tarafımıza ilettiğiniz bilgileriniz; başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda oluşturulacak özlük dosyanızda tutulacaktır. Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda ise başvuru tarihinden itibaren üç yıl süre ile sonradan açılacak uygun pozisyonlarda değerlendirilmeniz, isteklilerin profillerini çıkarılması, iş ve istihdam bilgileri ve ihtiyacı konusunda araştırma yapılması amacıyla saklanacaktır.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İnternet Adresi : http://www.intercom-kurz.com

Telefon Numarası : 0(212)4220404

E-Posta Adresi : info@intercom-kurz.com
KEP Adresi Adresi : intercomfolyo@hs01.kep.tr

Adres : Yakuplu Mahallesi Dereboyu Cadde No:41/1 Beylikdüzü/İstanbulHANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Veri Kategorizasyonu 

Açıklama 

Kimlik Bilgisi 

Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, uyruk, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı) 

İletişim Bilgisi 

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, adaya ulaşılamadığında aranılacak kişi iletişim bilgisi 

Fiziksel Mekan Güvenliği 

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları 

Eğitim Bilgisi 

Öğrenim durumu, mezun olunan okul, mezuniyet tarihi ve ortalaması, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, seminer, kurs bilgisi, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi 

İş Deneyimi Bilgisi 

İş deneyimi, çalışma durumu ve unvanı, toplam tecrübe 

Görsel ve İşitsel Bilgi 

Görüntü bilgisi, özgeçmişlerde/aday başvuru formunda yer alan fotoğraf 

Finansal Bilgi 

Önceki çalışılan şirkette/kurumda alınan ve beklenen maaş/ücret bilgisi 

Sendika, Vakıf, Dernek Üyeliği 

Sendika, vakıf ve dernek üyeliği bilgileri 

Sağlık Bilgileri 

İşe uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla gerekli sağlık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, sağlık raporu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 

Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, adli sicil kaydı bilgisi 

Diğer Bilgiler 

İkametgah belgesi, ehliyet bilgisi, referanslar, hobiler, askerlik durum bilgisi, sigara kullanım bilgisi, vakıf, dernek, sendika üyelik bilgisi ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veridir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 

Adaylara ait kişisel veriler; Şirketimiz ile Aday arasında kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş ve istihdam hizmet sözleşmesinin kurulması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimizin korunması sebepleriyle Adayın başvurduğu pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında; aşağıda bulunan kanallar aracılığıyla toplanmaktadır: KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLEMEKTEYİZ? 

Adaylara ait kişisel veriler Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak; Adayın başvurduğu pozisyona ve Şirket politikalarına uygunluğunun değerlendirilmesi, iş sözleşmesinin kurulması ve istihdamın sağlanması için gerekli olması nedeniyle aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR? 

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde; 


KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR? 

Şirketimiz ile özgeçmişini paylaşmış Adaylarımız, Şirketimize noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname ile veya Şirket merkezimize kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle; 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

Genel aydınlatma metnimize http://www.intercom-kurz.com/kvkk internet adresimizden ulaşabilirsiniz. 

 

Siz değerli adaylarımızın bilgilerine sunarız.  

Sizleri aramızda görmek dileğiyle.